Automatyczna ocena jakości artykułów wielojęzycznej Wikipedii oraz identyfikacja istotnych źródeł jej informacji w różnych tematach

Otwarte Seminarium IIiEI w dniu 16.02.2024 r.

Slajd nr 25: Średnia jakość artykułów Wikipedii w wybranych tematach i językach (w skali 0-100). Dane na luty 2024 roku. Klasyfikacja tematyczna na podstawie Wikidanych oraz DBpedii.